• IMG_7160
 • IMG_7781
 • IMG_7794
 • IMG_8208
 • IMG_8211
 • bogorodica
 • mozaik_01
 • mozaik_02
 • mozaik_03
 • mozaik_04
 • mozaik_05
 • mozaik_06
 • mozaik_07
 • mozaik_08
 • mozaik_10
 • mozaik_11
 • mozaik_12
 • mozaik_13
 • mozaik_14
 • mozaik_15
 • mozaik_16
 • mozaik_17
 • mozaik_18
 • mozaik_19
 • mozaik_20
 • mozaik_21
 • mozaik_22
 • mozaik_23
 • mozaik_24
 • mozaik_25
 • mozaik_26
 • mozaik_27
 • mozaik_28
 • mozaik_29
 • mozaik_30
 • mozaik_31
 • mozaik_32
 • mozaik_33
 • mozaik_34
 • mozaik_35
 • mozaik_36
 • mozaik_37
 • mozaik_38
 • mozaik_39
 • mozaik_40
 • mozaik_41
 • mozaik_42

О ауторском раду:

У свом стваралаштву, мозаиком пре свега у сакрално-црквеној као и у световној уметности бавим се још од студија. Радећи на бројним ауорским делима током година трудио сам се да дам лични печат свом стваралаштву, водећи при томе рачуна да када је реч о сакралној уметности не изађем из граница онога што називамо каноном у византијском стилу, при томе не копирајући већ постојеће иконе и композиције изузев уколико то из неког разлога није неопходно.

Током свог рада примењивао сам оба метода слагања мозаика, како инверзни тако и директни. Ипак, у мом раду доминира инверзно слагање када су у питању велике композиције. Мом личном изразу и сензибилитету највише одговара ситније, детаљније слагање које углавном подразумева мозаике израђене “opus vermiculatum” стилом. Као материјал углавном користим  стаклену пасту смалти из Венеције као и природни камен, а повремено комбинујем та два материјала. Када је реч о изливању, своје радове лијем у лаганом италијанском двокомпонентном материјалу који мозаику даје флексибилност и трајност. За арматуру углавном користим  пластичну рабиц мрежу. Поред израде великих композиција и формата у мом раду заступљен је и минијатурни мозаик.

Иако се моје стваралаштво базира на црквеној уметности, стекао сам и велико искуство у мозаичком украшавању луксузних објеката, базена и разних других простора у екстеријеру и ентеријеру. Такође имам искуство у изради рељефних мозаика. Инсистирам на тачном и јасном цртежу комплементарних колористичких решења са израженим контрастом, дајући све од себе да, колико ми способности дозвољавају, досегнем што даље у коришћењу ликовних елемената.

TOP