Личне информације:

Презиме и име: Скерлић Владимир

Адреса:

Сланачки пут 78в,

11000 Београд,

Србија E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Држављанство: Републике Србије

Датум и место рођења 07.11.1979. Аранђеловац

 

Образовање:

2002-2007 Академија СПЦ за уметности и консервацију, одсек за зидно сликарство.

Стечено звање: Мастер –ликовни уметник

1994-1998 Економско-угоститељска школа  ,,Слободан Минић“, Аранђеловац

1986-1994  Основна школа ,,Милан Илић -  Чича“, Аранђеловац

 

Радно искуство:

 

2007 Самостални уметник и аутор бројних пројеката и радова из области сакралне и световне уметности у техникама: мозаика, фрескосликарства иконописа, калиграфије, уља, цртежа и „al seco“ технике. Учесник организатор више ликовних колонија и радионица.

02.02.2009-06.08.2013 Средња електротехничка школа ,,Милета Николић“ у Аранђеловцу са  35% фонда часова (професор ликовне културе). 

Средња економско угоститељска школа,,Слободан Минић,,  у Аранђеловцу са 40% фонда часова (проф.ликовне културе)

 

Техничке способности и вештине: 

Познавање рада на рачунару: windows, microsoft   office, internet

 

Страни језици:  

Енглески језик: разумевање и општа комуникација

 

TOP